Yardımcı Tesisler Borulama

Yangın Tesisatı Projelendirme ve Borulama
Yangın Tesisatı Projelendirme ve Borulama

Yangın Söndürme Tesisatı Projesi hazırlarken, makine mühendisliği ilkelerine uyulması gerekmektedir. Mekanik Tesisat Proje Tasarımı tesisat mühendisliğinin özünü içerir. Bir yapının tasarımının tekniğine uygun olarak yapılabilmesi için Kanun, Yönetmelik, Standartlar ve teknoloji yakından takip edilip, çok yönlü ve doğru bir şekilde tasarımı gerçekleme yeteneğine sahip olunmalıdır. Yangın Söndürme Tesisatı Projesi hazırlarken ülkemizde yayımlanan mevzuat ve standartlara uyulması zorunludur. Proje düzenlenir iken; rapor ve hesaplar bir arada, kat planı, kolon şemaları ve boru izometriğinin bir arada olması esastır. Yangından korunma ve söndürme projeleri diğer tesisat projelerinin rapor ve hesaplarından ayrı hazırlanarak, projelerde diğer tesisat projelerinden ayrı düzenlenmelidir. Ancak iklimlendirme ve havalandırma tesisatı ile birlikte yapılacak duman kontrolünde; duman kontrolü projeleri de yangından korunma ve söndürme projelerine ilave edilmelidir. Rapor ve hesaplar, asgari üçer (3) nüsha olarak düzenlenmelidir.

YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI PROJESİ HAZIRLAMA AKIŞ ŞEMASI

 1. Proje ön sayfa dizaynı ve yazımı
 2. Vaziyet planı ve kesit
 3. Kat planları
  Bodrum kat
  Zemin kat- Normal kat
 4. Kolon şeması ve boru izometriği
 5. Sabit boru tesisatı tasarımı
 6. Yangın dolaplan tesisatı tasarımı ve hesabı
 7. Bina dışı yangın hidrant tesisatı tasarımı
 8. Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı, hesabı ve çizimi
 9. Yangın suyu deposu ve tesisatı tasarımı
 10.  Yangın pompa dairesi 1/20 ölçekte detay çizimi
 11.  Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı
 12.  Merdiven basınçlandırma tasarımı ve hesabı
 13.  Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı

1. YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI PROJESİ ÖN SAYFA DİZAYNI VE YAZIMI

 • Proje ön sayfasının düzeni A4 formunda hazırlanacaktır.
 • Yazı standardı 0,4 mm olacaktır.
 • Proje ön sayfa tasarımı standart olacaktır.
 • Birinci sayfa:
  4708 sayılı Kanun uygulanan illerde: Sol taraf proje sorumlusu, sağ taraf denetim uzmanının onayına ayrılır.
  4708 sayılı Kanun dışında kalan yerler için: Sol taraf proje sorumlusu, sağ taraf TUS onayı için ayrılır. Birinci sayfa İkinci satır sol tarafı MMO (vize) onayı, sağ tarafı belediye onayına ayrılır.
 • Orta kısım proje sorumlusunun, firma, adres, telefon ve vergi numarası ile mekanik tesisat projesinin cinsi bilgileri yazılacaktır.
 • Alt kısım arsanın ortak mesleki denetim esaslarına göre bilgileri ve mekanik tesisat projesinin proje sorumlusu ve TUS ya da denetim sorumlusunun adı, soyadı, Oda sicil numarası, büro tescil numarası ve imza bölümleri düzenlenmiştir.
 • Yapının özellikleri bölümüne binanın tehlike sınıfı ve binaya en yakın itfaiye birimi yazılacaktır.
 • Bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulup imzalanacaktır.
 • İkinci sayfada ise 1/500 ölçekli bina vaziyet planı, kesit planı ve yön bulunacaktır.
  Yangından korunma ve söndürme projesi, tasarımı onaylı mimari projeye yaptırılacaktır. Yangından korunma ve söndürme projesi yapılmadan önce mimar, müteahhit ve mal sahibinden yangın tahliye projesi ve yangın güvenli bölgeler ile pasif koruma bilgileri alınacak.
  Projede gösterilen cihazların ve boruların, MMO çizim tekniğine uygunluğu aranacaktır.

2. VAZİYET PLANI VE KESİT

 • Vaziyet planı sayfa düzeni A4 formunda hazırlanacaktır.
 • Vaziyet planında yön belirtilecektir.
 • Vaziyet planı çizgi kalınlığı 0,2 mm olacaktır.
 • Yazı standardı 0,3 mm olacaktır.
 • Yapının 1/500 ölçekli plan veya büyük ve yaygın yapılarda uygun bir ölçekte olması ve kat sayısını belirten kesit çizilmesi gereklidir.
 • Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası boru bağlantısı, zon vana yerleri, bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilecek.
 • Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilecek.
 • İtfaiye teşkilatı şehir hidrantı ölçek dahilinde ise vaziyet planında gösterilecektir.

Mekes Mühendislik, Yangın Söndürme Tesisatı Projesi hazırlama hizmetini Türkiye genelinde vermektedir. Mekanik Tesisat Proje ve Uygulama konusunda Mekes Mühendislik’ten destek ve hizmet alabilirsiniz.

Bize Ulaşın