Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

Konutlar dahil tüm yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, otoparklar, konaklama, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, depolama, üretim vb. amaçlarla kullanılan yapılarda mekanların özelliklerine bağlı olmak üzere, uygun tipte sprinkler başlıklarını içeren sistemler kullanılmalıdır.

Otomatik sprinkler sistemi ile korunacak alan ve binalar kullanım amaçlarına bağlı olarak; düşük, orta ve yüksek tehlike grubunda sınıflandırılır. Eğer aynı bina veya alanda birden fazla tehlike sınıfı söz konusu ise; en yüksek tehlikeye sahip olan sınıfa göre sistem çözülür. Sprinkler tasarımına başlamadan önce, tasarım yapılacak mahalin tehlike sınıfını doğru olarak belirlemek bu anlamda önemlidir.

Tehlike sınıfına bağlı olarak seçilen sistemin gereklerine göre sprinkler başlıkları da farklılık göstermektedir. Özellikle özel tehlike sınıfları için spesifik sprinkler başlıklarının geliştirilmesi ile su kullanarak yangına müdahale etmek daha da önem kazanmıştır. Suyun bulunabilir ve ekonomik olması su kullanımının önemini ayrıca arttırmıştır.

Bize Ulaşın